Η Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης συμμετείχε, από κοινού με άλλες Πρεσβείες, Πολιτιστικά Ινστιτούτα και φορείς εκπαίδευσης, στον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκή Μέρας Γλωσσών, στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, στους χώρους της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σουηδία.

Περίπου 600 Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το χώρο παρουσίασης της ελληνικής γλώσσας


Περίπου 600 Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το χώρο παρουσίασης της ελληνικής γλώσσας, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε γλωσσικό κουίζ, να γνωρίσουν εν συντομία βασικά στοιχεία της όπως το αλφάβητο και να κατανοήσουν την ύπαρξη ελληνικής ρίζας μεγάλου μέρους του λεξιλογίου άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών.
Η Ευρωπαϊκή Hμέρα των Γλωσσών εορτάζεται σε 47 χώρες, σε συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρώπη και την προαγωγή της μάθησης ξένων γλωσσών.